atrie krediti

Kredītiestādes Latvijā ir pakļautas speciālam Kredītiestāžu likumam. Likumā ir atrunātas visas darbības kādas ir pienākums ir veikt šādām iestādēm, kā arī, protams, ir atrunātas tiesības. Likumā varam iepazīties arī ar dažādu finansu jēdzienu skaidrojumiem, lai vieglāk var izprast likumā rakstītos terminus un noteikumus. Protams, ka katrai bankai un kredītiestādei ir savi iekšējie likumi, taču, ņemot vērā to, ka darījumi ar finansēm ir ārkārtīgi nopietns un atbildīgs process, šīs iestādes ir pakļautas valsts likumdošanai, lai strīdu gadījumā var ieviest skaidrību un sodīt vainīgo, ja tāds ir.

Kredītu reģistra statistika

reģistrā šī pusgada beigās bija reģistrēti 102 dalībnieki, no kuriem 23 ir Latvijā reģistrētas kredītiestādes, 7 ārvalstu kredītiestāžu filiāles, 30 komercsabiedrības, 7 apdrošināšanas kompānijas, 35 krājaizdevu sabiedrības. Sarakstā ir atrodamas arī sabiedrības, kuru statuss ir ierobežots, tajā skaitā skandalozā AS Latvijas Krājbanka. Kredītiestādes Latvijā kopumā 4 gadu laikā ir spējušas pulcēt 1013765 personas, kurām ir sniegta finansiāla palīdzība. Šajā gandrīz 1.1 miljonu personu sarakstā ir sastopamas ne tikai fiziskas, bet arī juridiskas personas, turklāt gan ar rezidenta, gan nerezidenta statusu. Lielākā daļa spēkā esošo darījumu (vairāk kā 50%) ir saistīti ar norēķinu karšu kredītiem, savukārt otrs populārākais darījuma veids ir patēriņa kredīts.